paulwong

火车站售票系统

支招12306 海量高并发网站架构设计经验谈

posted @ 2012-10-08 21:38 paulwong 阅读(603) | 评论 (0)  编辑

由12306.cn谈谈网站性能技术

posted @ 2012-01-17 15:23 paulwong 阅读(579) | 评论 (1)  编辑

铁路的售票系统来说明分库分表对架构的影响

posted @ 2012-01-17 13:24 paulwong 阅读(510) | 评论 (0)  编辑