jinfeng_wang

G-G-S,D-D-U!

BlogJava 首页 新随笔 联系 聚合 管理
  400 Posts :: 0 Stories :: 296 Comments :: 0 Trackbacks

 
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/01-02.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/03-04.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/05-06.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/07-08.rmvb 
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/09-10.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/11-12.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/13-14.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/15-16.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/17-18.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/19-20.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/21-22.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/23-24.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/25-26.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/27-28.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/29-30.rmvb
http://vsclub.fjtsc.com/japanese/31-32.rmvb
 

 

 

posted on 2006-01-10 21:41 jinfeng_wang 阅读(5699) 评论(11)  编辑  收藏 所属分类: ZZ

评论

# re: 标准日本语中级视频下载 2006-04-07 21:46 yang
assd  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2006-04-28 13:56 gan
后面的还有吗?  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2006-09-16 17:33 王利
そう何完璧じゃなかった。  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2006-11-06 22:27 ablajan
hao  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2007-03-16 21:38 王小二
好啊  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2007-03-16 21:38 王小二
学习的海洋  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2007-03-20 22:15 小葱
好资料,急不可耐余将之纳入盘中。  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2007-07-13 19:01 dog
好象不能下载,骗人的  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2007-07-19 18:33 dog
还有呢,不完全啊老大  回复  更多评论
  

# re载: 标准日本语中级视频下 2008-06-14 21:58 yg
我要  回复  更多评论
  

# re: 标准日本语中级视频下载 2008-07-30 09:35 嫣然流盼
非常好 谢谢   回复  更多评论
  


只有注册用户登录后才能发表评论。


网站导航: