zyskm用梦想丈量人生,用奔跑丈量激情

03 2012 档案

在创业公司工作四年,如何赚百万(转载--中国企业家网)

posted @ 2012-03-06 14:58 zyskm 阅读(126) | 评论 (0)  编辑

Hadoop Map/Reduce 学习

posted @ 2012-03-02 15:05 zyskm 阅读(1859) | 评论 (0)  编辑

企业信息化理论阅读笔记

posted @ 2012-03-02 10:59 zyskm 阅读(2277) | 评论 (2)  编辑