zyskm用梦想丈量人生,用奔跑丈量激情

10 2011 档案

基于spring的动态数据源

posted @ 2011-10-24 17:11 zyskm 阅读(3466) | 评论 (2)  编辑

开发过程注意事项(数据库方面)

posted @ 2011-10-24 16:24 zyskm 阅读(155) | 评论 (0)  编辑

集群环境下log4j日志文件命名方式

posted @ 2011-10-24 15:33 zyskm 阅读(3190) | 评论 (6)  编辑

mysql字符集和校对规则

posted @ 2011-10-24 14:59 zyskm 阅读(1705) | 评论 (3)  编辑

Tomcat6结构分析

posted @ 2011-10-24 14:17 zyskm 阅读(1388) | 评论 (0)  编辑