itVincent Blog - Java Working Fun!

技术引领时代!
posts - 117, comments - 181, trackbacks - 0, articles - 12

11 2006 档案

posted @ 2006-11-16 08:50 itVincent 阅读(349) | 评论 (1)  编辑 |

posted @ 2006-11-15 08:54 itVincent 阅读(334) | 评论 (0)  编辑 |

posted @ 2006-11-13 08:44 itVincent 阅读(361) | 评论 (6)  编辑 |

posted @ 2006-11-11 09:29 itVincent 阅读(776) | 评论 (2)  编辑 |

     摘要: 近来为了选一个好的杀毒软件,费了一个多星期的晚上时间,因为家里的老爷机,很难服侍,所以我选择的杀软必须不能太耗资源的,分别试用了卡巴6互联网套装,BitDefender9/10,卖咖啡8.0I企业版,Nod32 2.5,下面谈谈我的一些使用感受,将一些经验与大家分享一下,也希望大家也谈谈看法。  阅读全文

posted @ 2006-11-04 17:01 itVincent 阅读(2604) | 评论 (12)  编辑 |

posted @ 2006-11-02 09:23 itVincent 阅读(4167) | 评论 (5)  编辑 |

posted @ 2006-11-01 15:43 itVincent 阅读(4169) | 评论 (4)  编辑 |

posted @ 2006-11-01 14:25 itVincent 阅读(1949) | 评论 (4)  编辑 |

posted @ 2006-11-01 09:09 itVincent 阅读(896) | 评论 (0)  编辑 |