javajohn

金色年华

我的记忆

三 十 六 计

posted @ 2007-06-30 09:44 javajohn 阅读(218) | 评论 (0)  编辑

历史上的十大乱世枭雄:越王勾践最牛(保存)

posted @ 2007-06-29 01:06 javajohn 阅读(537) | 评论 (0)  编辑

折纸

posted @ 2006-10-11 14:52 javajohn 阅读(1216) | 评论 (1)  编辑

80句箴言

posted @ 2006-08-23 12:27 javajohn 阅读(195) | 评论 (0)  编辑

(收藏)项目管理的20条锦囊妙计

posted @ 2006-08-23 12:19 javajohn 阅读(227) | 评论 (0)  编辑

chm文件无法打开-解决方法

posted @ 2006-08-04 17:13 javajohn 阅读(4055) | 评论 (2)  编辑

彩色验证码实现
     摘要: 一个实现彩色验证码的JAVA类  阅读全文

posted @ 2006-07-17 11:17 javajohn 阅读(721) | 评论 (0)  编辑

汉字(中文)还是unicode
     摘要: 如果项目采用了GBK的编码,那么汉字转化就不是问题了。但是如果采用了utf-8的编码,汉字的处理就相对比较麻烦一些。  阅读全文

posted @ 2006-07-17 11:07 javajohn 阅读(5350) | 评论 (1)  编辑

My Links

Blog Stats

常用链接

留言簿(7)

随笔分类(36)

随笔档案(39)

classmate

good blog

企业管理网站

好友

站点收藏

搜索

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜