var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20738293-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script')"/>
jutleo
欢迎走进有风的地方~~
posts - 63,  comments - 279,  trackbacks - 0
一些转载的经典
看看天外的天,人外的人
(转)《中国移动老总洗澡 》      摘要: 先生,对不起,也许您还不知道,洗澡业在我们这里是垄断经营,还好你没有泡池子,不然还要收你的"漫游"费呢。  阅读全文
posted @ 2007-12-24 10:42 凌晨风 阅读(233) | 评论 (0)
如何学习编程(转载)      摘要: 程序员,相信在很多人眼中是一个非常神秘,非常特别又或者说非常有趣的职业。因为在这个行业里面实在出现了太多的英雄,每一个英雄的事迹都足以让我们热血沸腾。但是,又有谁知道在这些英雄的背后,藏着多少辛酸,藏着多少的努力  阅读全文
posted @ 2007-11-29 08:48 凌晨风 阅读(544) | 评论 (1)


<2021年2月>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213

常用链接

留言簿(11)

我参与的团队

随笔分类

随笔档案

文章分类

文章档案

新闻分类

新闻档案

收藏夹

围脖

最新随笔

搜索

  •  

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜