posts - 496,comments - 227,trackbacks - 0
 http://hack.gameres.com/showthread.asp?threadid=63098
本人实在晚上无聊,决定搜索相关的学习资料.工具等提供给大家学习.2007.1.31更新
1.IO模拟(VB)
--------------------------------------------------------------------
2006.9.3更新
1.大话西游II资源工具
2.天下无D外挂源代码
3.大陆天堂2木马源代码
4.传奇网吧杀手源代码
5.传奇幽灵源代码
6.热血江湖辅助工具源代码
7.决战自动补血源代码
8.完整的天翼脱机脱机外挂(含控件)源代码
9.千年新版外挂源代码+详细分析文档
10.防大补贴传奇3外挂源程序
11.神迹脱机外挂源代码 
12.对对碰外挂源码
--------------------------------------------------------------------
2006.9.2更新
1.搜神记游戏外挂源代码
2.冒险岛无敌外挂源代码
3.占星奇缘源代码
4.传奇世界SGL文件破解-工具+原代码
5.占星情缘脱机外挂源代码 下载地址二 下载地址三
--------------------------------------------------------------------
2006.9.1更新
1.WPE.Pro0.9F
2.WinSock Expert
3.樱花封包助手VER:0.2 Beta Build 0406
--------------------------------------------------------------------
2006.8.30更新
1.VB做外挂的一些知识
2.风蓝搜集的外挂代码
3.5dai教程8.0破解版
4.眼镜外挂Ebook
5.倚天II拍档代码
6.天骄2助理代码+分析文档
7.外挂学习搜集NB的BLOG(推荐)
8.A算法详解
9.连连看外挂代码
10.编写QQ外挂插件的原理和方法
您有啥好的意见或者建议请论坛短信交流

 
posted on 2007-03-05 14:52 SIMONE 阅读(6971) 评论(3)  编辑  收藏 所属分类: C++

FeedBack:
# re: 游戏外挂开发资料帖http://hack.gameres.com/showthread.asp?threadid=63098
2009-12-29 22:56 | 离心
教我下发到shuaidediaoleya@126.com  回复  更多评论
  
# re: 游戏外挂开发资料帖http://hack.gameres.com/showthread.asp?threadid=63098
2010-02-04 15:56 | yudian
gameres已经删除了,我想了解一下,关于梦幻西游与大话西游的一些资料,能否发送到我的邮箱yudian001@sina.com中,非常感谢  回复  更多评论
  
# re: 游戏外挂开发资料帖http://hack.gameres.com/showthread.asp?threadid=63098
2011-02-05 20:20 | 外挂制作
进来学习下了。  回复  更多评论
  

只有注册用户登录后才能发表评论。


网站导航: