e代剑客——温柔一刀

生活就像海洋,只有意志坚强的人,才能到达彼岸

   :: 首页 :: 新随笔 :: 联系 :: 聚合  :: 管理 ::
  76 随笔 :: 7 文章 :: 215 评论 :: 0 Trackbacks

生活点滴

     摘要: 2006.02.23(阳历)外甥女出生,名字:梦婷!很高兴有人叫舅舅了! 现在快半岁了吧,还没有见过面,暑假回去就能见到她了,这可能也是学生生涯中最后一次暑假了!  阅读全文
posted @ 2006-07-11 23:24 温柔一刀 阅读(220) | 评论 (0)  编辑

联系偶 zhupanjava@gmail.com 温柔一刀